Forskningsledare


Emma Brulin*

PhD in Health Science | Master of Public Health | Bachelor of Medicine | Bachelor of political science

Jag är docent i arbets- och miljömedicin och arbetar som biträdande lektor på Enheten för arbetsmedicin, Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet.

Mina forskningsområden behandlar hur psykosociala faktorer i arbetsmiljön påverkar hälsa, balans mellan arbetsliv och privatliv samt jämlikhetsaspekter i arbete och hälsa.

Du kan även läsa mer om mitt forskningsarbete och hitta publikationer på Researchgate

Välkommen att ta del av publikationer och pågående forskning.

Jag bedriver även konsultverksamhet där jag genomför arbetsmiljöundersökningar eller föreläser och utbildar om psykosocial arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete samt om livspusslet och hälsa.

*Tidigare Hagqvist

Följande forskare är involverade i projektet Hållbar hälso- och sjukvård

 • Alexander Wilczek, Psykiatriker och PhD
  Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet
 • Anna Nyberg, Psykolog och docent
  Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala Universitet
 • Bodil J. Landstad professor i hälsovetenskap med inriktning arbetsliv
  Institutionen för Hälsovetenskaper, Mittuniversitetet och Fouu direktör, Region Jämtland Härjedalen
 • Britta Elserth Gynning, Forskningsassistent
  Institutet för miljömedicin, enheten för Arbetsmedicin, Karolinska Institutet
 • Filip Christiansen, Doktorand och AT-läkare
  Institutet för miljömedicin, enheten för Arbetsmedicin, Karolinska Institutet
 • Gun Johansson, PhD
  Centrum för arbetsmiljömedicin på region Stockholm och Institutet för miljömedicin, enheten för Arbetsmedicin, Karolinska Institutet
 • Helena Månsson Sandberg, Doktorand
  Institutionen för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet
 • Kerstin Ekberg, Professor emeritus i arbetslivsinriktad rehabilitering
  Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings Universitet
 • Malin Sjöström, MD och docent
  Distriktsläkare vid Region Jämtland Härjedalen och Lektor vid Umeå Universitet
 • Ulrik Lidwall, PhD
  Statistiker på Försäkringskassan och affilierad forskare vid Försäkringsmedicin, Karolinska Institutet
 • Åsa Tjulin, PhD
  Institutionen för Hälsovetenskaper, Mittuniversitetet

Namn: Emma Brulin

Telefon: 0730-526602

Mail: emma.brulin@ki.se